Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet, ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i.
Aktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering.
Føring for ordningen er nedfelt i kommunens overordnede styringsdokumenter.
Det kan søkes om tilskudd til:
1. Oppstartstilskudd - Fortløpende
2. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Frist 15. april
3. Arrangementstilskudd - Fortløpende
4. Festivaler - 1. november året før
5. Nærmiljøtiltak - 15. april
6. Anlegg (spillemidler) - Søknadsskjema finner du ved å gå inn på Kulturdepartementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk - Kommunens frist 1. oktober
7. Anleggstilskudd - Frist 1. oktober
8. IMDI-midler
Målgruppe
Frivillige lag og kulturinstitusjoner, regionale org som har tilknytning til kommunen med flere
Kriterier/vilkår Vises til forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Se hvert enkelt søknadsskjema eller forskriften
Søknadsfrist Se hvert enkelt søknadsskjema eller forskriften
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: kulturkontoret
Saksbehandlingstid Se søknadsskjema eller forskriften
Annen informasjon

Lag og foreninger som er hjemmehørende i Hamar kommune inviteres også til å bruke Tilskuddsportalen for å orientere seg om tilskudd som det kan søkes på.

 

Andre eksterne linker:

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
Ansvarlig enhet
Kulturkontoret
Besøksadresse Vangsvegen 51
2317 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2022-01-12