Stedsanalyse av Hjellum som er hovedsakelig er utført i 2011 av Christoffer Olavsson Evju. Prosjektleder for Hjellumprosjektet fram til 31.01.12. Se stedsanalysen her