Driftsstyret er skolens høyeste organ og gir elever, foreldre og ansatte god mulighet til å medvirke og påvirke skolehverdagen.

Driftsstyret har flere møter i løpet av skoleåret, og møtene er åpne for tilhørere.

Budsjett og virksomhetsplan skal godkjennes av driftsstyret, og alle saker som vedrører skolens drift og daglige virke skal framlegges og behandles av driftsstyret.

Representanter til styret velges for to år, med unntak av politiske representanter som sitter i kommunestyreperioden og elevrepresentantene som sitter i ett år.

Driftsstyrets oppgaver:

  • Har ansvaret for å føre overordnet til syn med skolens virksomhet.
  • Har ansvaret for skolens strategiarbeid/utviklingsarbeid, vedta skolens virksomhetsplan og pedagogiske plattform, årsmelding og skolens kvalitetsvurdering.
  • Har ansvaret for å vedta skolens årsbudsjett og evaluere oppnådde resultater
  • Er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. Driftsstyrets myndighet er knyttet til vedtak fattet i møtet.
  • Rapporterer til grunnskolesjefen
  • Skal behandle HMS-saker og saker som omhandler miljørettet helsevern i egen skole.
  • Avgi uttalelser i saker som forelegges styret. Dette gjelder blant annet saker som skolen får til høring.
  • Kan ta opp alle saker som angår skolen.
  • Sørger for at alle i skolesamfunnet får nødvendig informasjon.

Driftsstyrets medlemmer 2009/2010:

 

FunksjonNavnKontaktinfo
Leder

Erlend Bekkestad
FAU

ebekkestad@fhs.mil.no
Nestleder

Kristin Strøm Høvik
FAU

 kristin@bedriftsportalen.no

MedlemNelly Vestad
Børstad ungdomsskole
nelly.vestad@hamar.kommune.no
MedlemAnders Brendløkken
Børstad ungdomsskole
anders.brendløkken@hamar.kommune.no
Medlem

Helge Ryen
Hamar kommune

hryen@mil.no

MedlemFanny Løvholm
elevrådet
 
MedlemStian G. Hubred
elevrådet
 
SekretærOle Jørgen Holck
Børstad ungdomsskole
olejorgen.holck@hamar.kommune.no
RektorOle Christian Hem
Børstad ungdomsskole
ole.christian.hem@hamar.kommune.no
Natteravn-
koordinator