Hamar kommune er delt inn i 2 områder og 5 soner for slamtømming (septiktømming). Disse er vist i listen nedenfor, som også viser hvilke veger som tilhører de ulike sonene. Slamtømmingen vil bli annonsert for hver av sonene.

Områder, soner og vegnavn:

Område 1:

Område 2:

  • Lierberget-Gåsbuvegen-Tomtervegen
    Svegutua, Finsalvegen, Kappvegen, Tomtervegen, Midtvangvegen (deler av), Karsetgutua, Imerslundmarka (deler av), Bjørgedalsvegen (deler av), Skolebakken, Veståsvegen, Åalerudgutua, Brennsetervegen, Pinnødegården, Sandvollvegen, Ormsetergutua, Fartvegen (deler av), Ingelsrudvegen (deler av), Gåsbuvegen

 

  • Øståsvegen-Løten grense-rv. 25
    Fartvegen (deler av), Sankt Mikaels veg, Rønningstadvegen, Øståsvegen, Lageråvegen, Stålbågågutua, Alderslystvegen, Heggvinvegen, Ingelsrudvegen (deler av), Greftenenga, Kallerudvegen, Hafsalvegen, Arnsetvegen, Vangsvegen, Høyvangvegen, Rogstadgutua, Rysvea, Nyhusgutua. 

 

Alle kart viser tømmepunkt, adressenr og gatenavn. Er du i tvil, eller har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på telefon 62 56 30 10.

 

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg