Leder ved Frisklivssentralen er Heidi Lønrusten Gundersen.