Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Årsmelding 2011

Årsmeldingen består av 3 deler + at det er laget en kortversjon.

"Hamar kommune har som visjon at vi skal være ”Sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”. Året 2011 viser at vi er godt på vei."

Forsiden på Årsmelding del 1

 • Innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk 
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Økonomi

Årsmeldingen del 2 - detaljer fra resultatenhetene inneholder bl.a.

 • Årsmelding del 2 - forsidenResultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • Avviksanalyse økonomi
 • KOSTRA

Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2011
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater

Kortversjon av årsmeldingen

 • Gir en svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2011.
Sist endret: 12.07.2013
|
|
|