Årsmeldingen består av 3 deler + at det er laget en kortversjon.

"Hamar kommune har som visjon at vi skal være ”Sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”. Året 2011 viser at vi er godt på vei."

Forsiden på Årsmelding del 1

 • Innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk 
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Økonomi

Årsmeldingen del 2 - detaljer fra resultatenhetene inneholder bl.a.

 • Årsmelding del 2 - forsidenResultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • Avviksanalyse økonomi
 • KOSTRA

Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2011
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater

Kortversjon av årsmeldingen

 • Gir en svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2011.