Elevene ble delt inn i 8 grupper. De kom med forslag til tiltak innenfor temaene: Ved skoledagens start og slutt, friminutt, ny elev i klassen, vikar i klassen,  klasserommet, SFO, møtepunkter i skolehverdagen, besøk på skolen.

Disse gruppearbeidene henger nå til utstilling for alle i skolens inngangsparti.

Prosessen med å bli Norges første hjertelig velkommen skole fortsetter til høsten, og i november ønskes alle skolens foreldre velkommen til en egen informasjonskveld om prosjektet.

Gruppearbeid Rollsløkken
Gruppearbeid Rollsløkken