Jernbaneverket lover ikke at toget vil stoppe på Hjellum i framtida, men er åpne for å se nærmere på muligheten når togforbindelsen mellom Elverum og Hamar skal styrkes.

Hamar kommune har gitt en høringsuttalelse til utredningen om stasjonsstruktur. Se uttalelsen her.