Slik kan man dele inn sentrumsgater i ulike soner med tanke på universell utforming.Veileder for et universelt sentrum
Hamar kommune ønsker å gi gater, fortau og plasser et enhetlig preg og bedre universell utforming. De har derfor fått laget en egen formingsveileder som viser hvordan man vil ha det.

Veilederen skal være et verktøy for kommende byggeprosjekter i Hamars sentrumsgater og uterom. Veilederen gir konkrete anbefalinger i forhold til både form, materialbruk og møblering. Den viser gjennom bilder og tegninger eksempler på gode løsninger, og den viser hvordan eksisterende steder kan bli mer tilgjengelige.

Formingsveilederen har også tatt hensyn til lokale forhold og identiteten til byen vår. Målet er å få et godt sentrum der alle kan ferdes trygt og enkelt.

Asplan Viak har vært engasjert for å bistå kommunen i arbeidet med veilederen og Husbanken har støttet dette. Arbeidet med veilederen ble sluttført i mai 2012 og er forankret i Veg- og transportplan for Hamar.

Lenke til Formingsveilederen for Universell utforming