Skolefrukt:
http://skolefrukt.no/

Skolemelk:
https://www.skolelyst.no