Skjemaet brukes også der du har funnet en feil på nettsiden, eller der det er informasjon du savner.  Gjelder feilen en spesifikk side, er det fint om du angir adressen til siden i feltet URL-adresse.

Tilbakemelding på nettsiden