Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Gi en tilbakemelding

Hvis du har noe du vil si oss, bruk gjerne dette skjemaet.

Skjemaet brukes også der du har funnet en feil på nettsiden, eller der det er informasjon du savner.  Gjelder feilen en spesifikk side, er det fint om du angir adressen til siden i feltet URL-adresse.

Tilbakemelding på nettsiden
Sist endret: 05.10.2016
|
|
|