En proaktiv og relasjonsorientert klasseledelse som lytter til elevstemmen er viktig for god undervisning. Dette er ferdigheter lærerne gradvis vil tilegne seg i utviklingsorienterte skolemiljøer hvor lærerne samarbeider og hele tiden vurderer virkningen av det de gjør. Under slike betingelser vil også elevene bli stimulert til å engasjere seg og til å delta i aktivitetene. Dette er viktig i all tilpasset opplæring, også i en opplæring som kombinerer praktiske og teoretiske tilnærminger i et utvidet læringsrom. Da er det lagt et godt grunnlag for elevens læring og helhetlige dannelse.

«Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltagelse».  (LK06 – Generell del)

Klasseledelse har mange rom. Bruk dem!

SE FILMEN!

 

 

 

Ajer til filmen - praktisk og variert undervisning på www.udir.no
Ajer til filmen - praktisk og variert undervisning på www.udir.no