Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Nyere bygg i Hamar

Ankerskogen, Hamar kulturhus, Stortorget, Vestre torg, Strandgata, Hamar idrettspark og stupeanlegget med flere.

Logo ByggHamarLes mer om byens store, ferdigstilte, kommunale byggeprosjekter de siste årene:

Hamar kommunes visjon er fastslått i vår kommuneplan: ”Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”.

Kikk på Hamars kommuneplan. Denne består av samfunnsdel og arealdel, og legger føringene for hvordan vi skal ha det i Hamar.

Byggeprosjekter som ikke er ferdige: 

Midtbyen plass (ved Høgskolen)

Sist endret: 21.10.2016
|
|
|