Logo ByggHamarLes mer om byens store, ferdigstilte, kommunale byggeprosjekter de siste årene:

Hamar kommunes visjon er fastslått i vår kommuneplan: ”Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”.

Kikk på Hamars kommuneplan. Denne består av samfunnsdel og arealdel, og legger føringene for hvordan vi skal ha det i Hamar.

Byggeprosjekter som ikke er ferdige: 

Midtbyen plass (ved Høgskolen)