Rapporten  ”Evaluering av tilbudet til rusavhengige i Hamar”.

Oppdraget har vært å vurdere det helhetlige tilbudet til voksne rusavhengige. Denne rapporten viser at Hamartiltakene og øvrige tiltak i Hamar kommune gjennomgående er gode.

Men til tross for kommunens satsning på boligsosialt arbeid, viser evalueringen at mangel på boliger fortsatt er en utfordring.

Du kan lese hele rapporten her. 

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet IRIS på oppdrag fra Hamar kommune.