Kontaktinformasjon oppvekst og opplæring i Hamar:

Kunnskapssjef:
Dordy Wilson
Tlf: 62 56 31 57 / 915 42 780
dordy.wilson@edu.hamar.kommune.no
Postadresse: Hamar kommune, Opplæring og oppvekst, pb. 4063, 2306 Hamar.

Pedagogisk rådgiver:
Anne Lillevold Jacobsen
Tlf: 62 56 31 62
anne.L.jacobsen@edu.hamar.kommune.no

Pedagogisk rådgiver:
John Harald Gartland
Tlf: 62 56 31 58
john.harald.gartland@edu.hamar.kommune.no

Pedagogisk rådgiver:
Ingrid Steigen Hellerud
Telefon 62 56 31 60, mobil 480 82 550
ingrid.steigen.hellerud@edu.hamar.kommune.no