Kontaktinformasjon oppvekst og opplæring i Hamar:

Kommunalsjef for opplæring og oppvekst:
Dordy Wilson
Tlf: 62 56 31 57 / 915 42 780
dordy.wilson@edu.hamar.kommune.no
Postadresse: Hamar kommune, Opplæring og oppvekst, pb. 4063, 2306 Hamar.

Grunnskoleleder:
Jorid S. Myhre
Tlf: 62 52 31 91 / 477 88 338
jorid.skinnehaugen.myhre@edu.hamar.kommune.no

Barnehageleder:
Anita Karlsen
Tlf: 975 10 239
anita.karlsen@edu.hamar.kommune.no

Pedagogisk rådgiver:
John Harald Gartland
Tlf: 62 56 31 58
john.harald.gartland@edu.hamar.kommune.no

Pedagogisk rådgiver:
Ingrid Steigen Hellerud
Telefon 62 56 31 60, mobil 480 82 550
ingrid.steigen.hellerud@edu.hamar.kommune.no

Pedagogisk rådgiver:
Rikke Iversen Sæhlie
Tlf: 62 56 31 71
rikke.iversen.saehlie@edu.hamar.kommune.no