Medarbeidere fritidsaktiviteter psykisk helse: 

Henvendelse kontortelefon 62 56 31 25.

Medarbeidere fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming:

  • Fritidsleder Kjell Åge Emilsen, tlf: 62 56 31 21/947 93 189.  Arbeidstid tirsdag dagtid, samt onsdag og torsdag kveld.
  • Fritidsleder Liv Fonås, tlf: 62 56 31 21/90 93 60 58, e-post:  Arbeidstid tirsdag dagtid, samt onsdag og torsdag kveld.