Støttekontakt:

Kontorets medarbeidere: Torhild Skaret, tlf 62 56 31 26/97 04 79 26, e-post: torhild.skaret@hamar.kommune.no  Arbeidstid: Mandag, tirsdag og fredag i lik uke.  Rita Westad, tlf 62 56 31 22, e-post: rita.westad@hamar.kommune.no
Wenche Haslie, tlf 62 56 31 28/98 69 61 17, e-post: wenche.haslie@hamar.kommune.no

Tiltak for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakttiltak gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

For å bli støttekontakt må man være 18 år.  En fordel med førerkort, men ingen betingelse. Søker blir innkalt til samtale hos saksbehandler som vil avgjøre om søker "passer" til de som trenger støttekontakt.

Støttekontakt - Hva er det?