Barnehagesøknad

Du kan logge deg inn for å søke barnehageplass her:  https://barnehage.visma.no/hamar.

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år, og med oppstart fra 1. august. 

Vil du søke plass for det barnehageåret vi er inne i? 

Her gjelder løpende opptak, og søknader kan registreres fortløpende når ny barnehageløsning er oppe. Ved spørsmål om ledig plass, kan barnehagen det gjelder kontaktes direkte. 

Vil du gjøre endringer?

Hvis du har plass i en barnehage og vil gjøre endringer, for eksempel si opp eller endre størrelse på plassen, kan du kontakte barnehagen din direkte.