Elektronsike søknadsskjemaer finnes denne nasjonale siden: Byggsøk.

Gymbygget på Rollsløkken skole