Logo til nettsiden Min sak

Kommunal- og regionaldepartementet har utviklet en nettside som skal gjøre det enkelt å fremme og signere elektroniske innbyggerinitiativ etter kommunelovens § 39a. Siden het er minsak.no