Hamar kommune har en beredskapsplan som fastlegger hovedprinsippene for beredskapsarbeidet i Hamar kommune. I denne gis en overordnet fremstilling av hvilke krav og forventninger som stilles til kommunens samfunnssikkerhet - og beredskapsarbeid, og hvordan vi utfører denne oppgaven.

Planen tydeliggjør kommunens strategier innenfor beredskapsfeltet og gir dermed forankring og føringer til de kommunale virksomhetenes egne beredskapsplaner. Planen og arbeidet i tråd med denne sikrer en forsvarlig håndtering innen kommunens ansvarsområde ved akutte og ekstraordinære situasjoner.

Beredskapsplanen for Hamar kommune er tilgjengelig internt via vårt system EQS.  

Skulle det være spørsmål eksternt, er Jan Roger Sætren kommunens beredskapskoordinator.