Hamar kommune har en beredskapsplan som fastlegger hovedprinsippene for beredskapsarbeidet i Hamar kommune. I denne gis en overordnet fremstilling av hvilke krav og forventninger som stilles til kommunens samfunnssikkerhet - og beredskapsarbeid, og hvordan vi utfører denne oppgaven.

Planen tydeliggjør kommunens strategier innenfor beredskapsfeltet og gir dermed forankring og føringer til de kommunale virksomhetenes egne beredskapsplaner. Planen og arbeidet i tråd med denne sikrer en forsvarlig håndtering innen kommunens ansvarsområde ved akutte og ekstraordinære situasjoner.

Les i Beredskapsplanen for Hamar kommune

Skulle det være spørsmål, er Jan Roger Sætren kommunens beredskapskoordinator.