Barn som spiser - Adobe StockfotoVet du at et lite menneske utvikler seg og lærer mer i løpet av de første sju årene av sitt liv, enn det gjør resten av livet? 
 

Selv om barnehagene i løpet av året har merkedager og fester, så er det det alt det som barna opplever i hverdagen, som setter de mest dominerende sporene.

I barnehagene våre får barna gode hverdagsopplevelser med hverandre og med omsorgsfulle og engasjerte voksne. De opplever tid til nærhet, undring og lek, de lærer om verden og seg selv. Hvert eneste lille øyeblikk kan være utgangspunkt for kjempestore gleder og bunnløse sorger…

Barn som spiser eple - Adobe StockfotoLatteren er sjelden langt unna, og med humor og innlevelse, klarer vi det meste. Opplevelser, prat og undring sammen blir starten på gode relasjoner og trygghet i hverdagen. Og hverdagen vår starter og avslutter med kontakt med dere foreldre. Sammen vil vi gjøre barnehagedagen og hverdagene best mulig for barna.  

Det er flest hverdager i barnehagen - som ellers i livet.