Plandokumentene kan sees på følgende steder :

Hamar Rådhus, servicekontoret
Hamar Bibliotek (Torghjørnet)
Hamar bibliotek - avd. Vang.

Plandokumentene kan sees på digital Plandialog, her har du mulighet for å komme med dine merknader innen oppgitt tidsfrist.

Eventuelle merknader kan også sendes til :

Hamar kommune, arealplanavdelingen,
postboks 4063,
2306 Hamar

eller til:  postmottak@hamar.kommune.no  innen 04.05.13.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler,  per.johansen@hamar.kommune.no , tlf 62 56 30 48.

Plandokumenter kan sendes på forespørsel.