Plandokumentene kan sees :

Hamar Rådhus, servicekontoret
Hamar Bibliotek (Torghjørnet)
Hamar bibliotek - avd. Vang

Plandokumentene kan også sees i digital Plandialog, der du har direkte mulighet for å komme med dine merknader innen oppgitt tidsfrist.

Eventuelle merknader kan også sendes til  :

Hamar kommune, arealplanavdelingen
postboks 4063,
2306 Hamar,

eller til postmottak@hamar.kommune.no  innen 04.05.13.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler, per.johansen@hamar.kommune.no , tlf 62 56 30 48.

Plandokumenter kan sendes på forespørsel.

Aslak Bolts gate 10  -  fra sør
Aslak Bolts gate 10 - fra sør