Ønskes utskrift av tom blankett, klikk på skriver-ikonet når du får opp blankettens første side.