Utskrift av de fleste skjemaer/blanketter skjer ved hjelp av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Når du får opp blanketten, trykker du på "Skriv ut" knappen i Adobe Acrobat Reader. Andre skjemaer åpnes i word eller tilsvarende skriveprogrammer.