Byrommet vårt
Hamar skal ha et tydelig sentrum med moderne urbane kvaliteter og historisk forankring. Det skal være plass for mennesker i alle faser av livet. Sentrum skal være levende og tilrettelagt på premissene til de myke trafikkantene.

Les vår Byromsplan

 Bilde fra Hamar sentrum.