Tekniske kart og register tilrettelagt for alle plattformer (PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner)! Både som egen app, Kommunekart, og nettjenesten Kommunekart.com! 
 

Last ned / installer Kommunekart App!
Appen heter Kommunekart og kan lastes ned via Appstore (IPhone/IPad) eller GooglePlay (androide)

Innhold
Med gratis app’en Kommunekart, eller via Kommunekart.com, får du enkelt tilgang til kommunens kartdata på PC / Mac eller mobile løsninger. Kommunekart gir deg tilgang til daglig oppdatert kart og register. Noe av det du finner er:

 • eiendomsgrenser med matrikkelinformasjon
 • arelplaner med planbestemmelser 
 • veginformasjon
 • godkjente tiltak (bygg og veger)
 • grunnkart
 • parkeringsplasser
 • flyfoto
 • 3D kart

Finn fram
• I Kommunekart velger du din kommune og hvilke kartlaget du ønsker skal tegnes.
• Du kan søke deg fram til ønsket sted ved hjelp av adresse, eiendomsnr (gnr/bnr), stedsnavn, interessepunkt (skole, idrettsanlegg, campingplass, m.m.) eller bruk ”posisjonering” for at appen skal vise din posisjon i kartet.
• Pek i kartet for å få fram informasjon.
• Det er også mulig å beregne kjørerute.


Funksjoner og bruk

 • Søk på stedsnavn og adresser
 • Mål avstander og areal
 • Påtegning (punkter, linjer og polygoner)
 • Utskrift
 • Del kartutsnitt med andre

Med tilgang til ferske kommunale kartdata på nettbrett og mobil utvides også bruksområdet til kartdataene. Du kan nå stå ute i ”felten” med de mest oppdaterte kartdata som finnes på nettet. Appen viser din posisjon i kartet, noe som gjør sammenligningen mellom kart og terreng mye enklere.    

Du kan se eksempler på bruk av appen her: