Etter en periode med sterk vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, retter regjeringen en særlig innsats mot kvalitet og innhold i barnehagen. Regjeringens hovedmål i barnehagepolitikken er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Det er også en "leverregel" her i Hamar. 

Regjeringens (og våre) hovedmål i barnehagepolitikken:
  • Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager.
  • Alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning.
  • Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

Gå til Kunnskapsdepartementets nettside og les mer.

Jente ved PC - Adobe Stockfoto