Rollsløkken skole vant gå/sykkelaksjonen august/september 2012.
Premien var en gavesjekk som skulle gå til sykkelfremmende tiltak ved skolen.
Rollsløkken valgte å bruke disse pengene til en utvidelse av sykkelparkeringsplasser.
Det skal nå være tilstrekkelig med sykkelstativer for alle syklende ved skolen.

Nye sykkelstativ på Rollsløkken.