Søknad sendes:
Hamar kommune, Familie og levekårPostboks 4063, 2306 Hamar.

Eller det kan leveres direkte til servicekontoret, rådhuset i Hamar kommune. 

Vedrørende støttekontakt:
Dette er en tjeneste som administreres av kulturkontoret. Les mer om støttekontakttjenesten her.

Skjema for deg som søker om å få støttekontakt.

Elektronisk søknadsskjema for deg som ønsker å bli støttekontakt.