Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Årsmelding 2012

Årsmeldingen består av 3 deler + at det er laget en kortversjon.

- Etter et halvt år i jobben som rådmann for Hamar kommune, er det mitt bestemte inntrykk at Hamar er en flott by med en veldrevet kommune-organisasjon som leverer gode og relevante tjenester til byens innbyggere og folkevalgte, sier rådmann Martin W. Kulild i innledningen.

 • Innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk 
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Økonomi

Årsmeldingen del 2Årsmeldingen del 2 - detaljer fra resultatenhetene inneholder bl.a.

 • Resultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • Avviksanalyse økonomi
 • KOSTRA

Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2012
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater

Kortversjon av Årsmeldingen

 • Gir en svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2012.
Sist endret: 12.07.2013
|
|
|