Årsmeldingen består av 3 deler + at det er laget en kortversjon.

- Etter et halvt år i jobben som rådmann for Hamar kommune, er det mitt bestemte inntrykk at Hamar er en flott by med en veldrevet kommune-organisasjon som leverer gode og relevante tjenester til byens innbyggere og folkevalgte, sier rådmann Martin W. Kulild i innledningen.

 • Innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk 
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Økonomi

Årsmeldingen del 2Årsmeldingen del 2 - detaljer fra resultatenhetene inneholder bl.a.

 • Resultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • Avviksanalyse økonomi
 • KOSTRA

Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2012
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater

Kortversjon av Årsmeldingen

 • Gir en svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2012.