Navs veileder for sosialhjelp er den beste år bruke for informasjon om sosialhjelp generelt, søknad om sosialhjelp og informasjon om hvordan få hjelp i en nødsituasjon.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad, må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Hvis du ikke søker digitalt: