Økonomiplan - Handlings- og økonomiplan 2012- 2015Kommunestyret vedtar en gang i året en rullerende økonomiplan. (Jf. Kommunelovens § 44.) Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet for de fire neste budsjettårene.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Økonomiplan - Handlings- og økonomiplan 2013- 2016

NB! Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingen er satt inn som de første sidene i planen.