Det var en fin samling i gymsalen. Rektor startet hele samlingen med å fortelle litt om det arbeidet skolen har gjort for at vi kunne bli kvalifisert for å bli et Miljøfyrtårn. Hun trakk også fram at elevenes innsats med å sortere søppel og sykle eller gå til skolen som et viktig bidrag. Hun nevnte også elevenes rolle i forhold til å skape et godt læringsmiljø for alle elevene.

Det neste på programmet var at 2. trinn sang en sang fra syngespillet " Den levende skogen". Det forteller om at miljøbegrepet også strekker seg langt inn i undervisningen på de ulike trinnene. At elevene er opptatt av miljø viste elevrådslederen og nestlederen i elevrådet. De holdt en fin tale der de til slutt oppfordret elevene til å skrive en ønskeliste for jordkloden. De kunne også fortelle om at elevrådet har startet med trivselsvakter. Det betyr at de som sitter i elevrådet skal ha som oppgave å få alle med i aktivitet og lek i friminuttene.

Under den høytidelig overrekkelse av diplomet minnet Aspeli oss om at vi ikke var Miljøfyrtårn for evig og alltid. Vi må fortsatt jobbe for å bedre miljøet for alle. Aspeli kunne også fortelle at han selv hadde vært elev på Solvang når han gikk på skolen og at han hadde gode minner fra sin egen skoletid.

Tilslutt var det de store elevene sin tur til å underholde. De sang "Jorda vår skal leve" som en fin avslutning.