Plandokumentene kan sees på følgende steder :

  • Hamar rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek (Torghjørnet)
  • Hamar bibliotek - avdeling Vang

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig innen den 2. november 2013 på en av følgende måter:

Ved henvendelse til Areaplan i Hamar kommune kan du få utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Saksbehandler er:
Anne Marie Stenmark Telefon: 62 56 30 44

Detaljreguleringsalternativ 1