Velkommen til
Tilskuddsportalen!


Lag og foreninger i Hamar kommune kan her logge seg på med sitt organisasjonsnummer og få oversikt over tilskuddsordninger det er mulig å søke på.