Planforslaget er utarbeidet av Dark arkitekter AS for Vangsvegen Prosjekt AS. Planområdet ligger ved Anne Diesens veg mellom Vangsvegen og Enggata.

Plandokumentene og saksframlegg sak nr. 164/13 kan sees på:

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 14.12.2013 til

Hamar kommune, Arealplan
Postboks 4063
2306 Hamar

eller e-post til postmottak@hamar.kommune.no

eller via kartportalen med plandialog med mulighet for direkte tilbakemeldinger/merknader:

http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=072200


Utsnitt reguleringsplan alternativ 1