Les høringsbrevet her.

I saksutredningen for formannskapet er det også oppsummert hva forslaget til handlingsprogram innebærer for Hamarregionen. Se saksutredningen her.