Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Økonomiplan - Handlings- og økonomiplan 2014 - 2017

Kommunelovens § 44 pålegger kommunene å utarbeide en 4-årig økonomiplan, som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden.
 
Handlings- og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Planen viser kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår, spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling. I 2013 ble forslag til Handlings- og økonomiplan lagt fram av rådmannen.

Under kommunestyremøtet 18. desember fikk flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, gjennom noen endringer i forhold til det som rådmannen la fram. Det betyr blant annet:

  • Drift og investering av ny flerbrukshall på Hamar vest er inne i budsjettet.
  • Det ble også funnet penger til Home Start,
  • en fysioterapihjemmel
  • økt støtte til frivilligheten og
  • noe styrking av vikarbudsjettet i barnehagene og
  • satsing på kompetanse i grunnskolen. 

Mer utfyllende informasjon om vedtakene og detaljer om hvor pengene skal tas fra, vil du finne i sakspapirene/protokollen fra møtet. Det er foreløpig ikke innarbeidet i dokumentene under.

Gå til møtekalender med sakspapirer Handlings- og økonomiplan har saksnr. 0133/13.


Her er de opprinnelige dokumentene: 
(Vedtakene skal innarbeides i nye dokumenter, men dette skjer ikke før i januar 2014.)

Forside Handlings- og økonomiplan del 1 Forside Handlings- og økonomiplan del 2
Sist endret: 28.11.2016
|
|
|