LandbrukseiendomSpesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) midlene, er penger som mange gjerne vil påvirke hvordan skal disponeres. Det er derfor krav om en bred prosess for å utarbeide en strategi for bruk av disse midlene for de neste fire år.

Hedmarken Landbrukskontor har en felles plattform for bruk av SMIL og NMSK midler i Hamar, Stange og Løten. Strategien er vedtatt høsten 2013.