Avtalen har bakgrunn i forslag fra Trysilhus Nordøst AS om bidrag til trafikksikkerhetstiltak på Ingeberg totalt kr. 1 300 000,- (kr 25.000,- pr. leilighet). I tillegg er kommunen sikret forkjøpsrett til to boenheter.  Se avtale med bilag:

Inngåelse av utbyggingsavtale kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rettes til saksbehandler Tor Harald Tusvik, tlf. 62 56 30 45