Om strømmen fortsatt er borte i morgen, på torsdag, åpner disse barnehagene:
Sagatun, Brattbakken, Hempa og Martodden og Ankerskogen. Sistnevnte har vedfyring, de øvrige har fått lånt hytte-aggregat. De ansatte i skoler/barnehager må ta kontakt med sin leder (rektor og styrer) for informasjon om evt andre oppgaver. Senere i dag, vil det komme liste over hvor de enkelte barnehagebarna skal møte i morgen.

Gardbrukere oppfordres til å samarbeide om bruk av aggregater.

Dette gjør kommunen:

Hamar rådhus er nå døgnbemannet - det er fortsatt uklart når strømmen er tilbake, men tele/elektronisk kommunikasjon er tilbake. Vinden løyer, men det blir kaldere, så beredskapen er på topp.

Informasjonsplakater henges opp på disse kommunale bygg (barnehager, skoler, pleie og omsorg): Følg med på disse.

  • Pleie og omsorg overvåker situasjonen nøye, særlig med tanke på de aller sykeste. I kritiske situasjoner prioriteres de med størst/ mest kritisk behov. Institusjonene har nå fått igjen strøm.
  • Beboere i omsorgsboliger: Pårørende oppfordres til å være sammen med beboere i omsorgsboliger, eventuelt hente disse hjem til seg, om mulig.
  • Kommunens evakuertesenter i Folkets ble kaldt i går kveld. 35 beboere langs Flagstadelva måtte evakueres i går kveld, og de fikk de sove i rådhusets foajé. Disse tas fortsatt hånd om.
  • Legesentrene og legevakt har ekstra beredskap og er åpne i dag, selv om de ikke har strøm.
  • Vann og avløp: Vanntilførselen fungerer som normalt, Det offentlige vannet har god kvalitet og kan drikkes, da det hentes dypt i Mjøsa. Men overvann (flomvann) går ut i Mjøsa.
  • Øvrig kommunal normal drift opprettholdes så lang som mulig.
  • Lytt til Radio - P1 hvis mulig.- (NRK TV og Radio-kanaler)

 

Veg og jernbane informerer også på sine sider:

Andre nyttige nettsteder: