Fra prisutdelingen i kulturhuset 2013.

Om byggeskikkprisen i Hamar kommune
Prisen deles ut annen hvert år, og kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hamar kommune.

Bygget eller anlegget som tildeles prisen skal primært reflektere nyere tids arkitektur. 

Pris og diplom er laget av designer og billedkunstner Ann Avranden (Diesen kulturveksttun). Prisen ble overrakt under en markering i kulturhuset i Hamar 18. desember. 
 
Trehørningen EnergisentralOm Trehørningen Energisentral
Trehørningen Energisentral er representativ for god byggeskikk og vil gi et viktig signal til eiere av næringsbygg i regionen. Forbrenningsanlegget ivaretar kompliserte prosesser, sikkerhet og trivsel til de ansatte. Anlegget har blitt et landemerke for nærområdet, godt synlig både på dagtid og flombelyst på nattestid. 
 
Juryen vil trekke fram enkelte elementer som har bidratt til utvelgelsen: Glasspartiet gjør at et ellers ordinært og pragmatisk industribygg blir et interessant fokus i landskapet, det viser at det er tatt forbilledlige estetiske hensyn.

Det er brukt mye ressurser på å gjøre bygget miljøvennlig (lukt, støy, rutiner for egen kildesortering, ryddig uteområde, rensing av røyk i henhold til forskrifter etc.). Anlegget virker velstelt og veldrevet. Arkitekt og entreprenør har benyttet oppdragsgivers profilfarger som kontrastfarger ulike steder i bygget, og har dermed bidratt både til å gi arbeidsplassen karakter og forsterke firmaets identitet. Forstørrede barnetegninger pryder flere vegger i kontorfløya, og viser dermed til bedriftens tilknytning til samfunnet. 

Juryen ønsker at prisen skal være et signal til regionens driftige næringsdrivende om at også industribygg har betydning i forhold til arkitektur som estetiske og miljøfremmende faktorer dersom det legges ned et solid arbeid i utforming og drift. På sikt vil et godt næringsbygg gi både ansatte og forbipasserende følelsen av å bli ivaretatt, til beste for byggets eier og lokalsamfunn. 

Anleggets totale kapasitet er på 72 000 tonn.  Lokalt tar anlegget i mot 30 000 tonn restavfall årlig fra de interkommunale selskapene GLØR, GLT Avfall, Hias IKS og SØIR. Det arbeider til daglig 20 personer i bygget, som har en grunnflate på 3000 m2 og rager på det meste 60 meter over bakken. 

Fakta:
Eier av bygget: Eidsiva Bioenergi AS 
Hovedentreprenør: NCC Construction Norge 
Arkitekt: Astrup og Hellern AS

Juryen har bestått av:

  • To medlemmer valgt av formannskapet: Jørgen Rogne, leder og Annebjørg Soleim
  • Ett medlem fra administrasjonen med arkitektfaglig kompetanse: Anne Marie Stenmark
  • Ett medlem fra Hedmark og Oppland Arkitektforening: Kåre Sætre
  • Ett medlem oppnevnt av Hedmark kunstnersenter: Brit Botheim