Begjæring om 

  • utlegg: kr 1955,00
  • anvisning: kr 2415,00
  • utkastelse: kr 2415,00