Begjæring om 

  • utlegg: kr 1955,00
  • anvisning: kr 2415,00
  • utkastelse: kr 1437,50

 

Avholdt

  • utlegg: kr 1955,00
  • anvisning: kr 3565,00
  • utkastelse: kr 2990,00