Begjæring om 

  • utlegg: 1783,- kroner
  • anvisning: 2202,- kroner
  • utkastelse: 2202,- kroner