Begjæring om 

  • utlegg: 1742,- kroner
  • anvisning: 2152,- kroner
  • utkastelse: 2152,- kroner