Tvangsauksjon, løsøre 

  • ved begjæring: 2 202,00 kroner
  • avholdt forretning: 3 147,00

Tvangsauksjon, fast eiendom

  • ved begjæring: 2 202,00 kroner
  • avholdt forretning: 9 441,00

Skriving av konkursvarsel: 1 049,- kroner