Tvangsauksjon, løsøre 

  • ved begjæring: 2 152,00 kroner
  • avholdt forretning: 5 227,00

Tvangsauksjon, fast eiendom

  • ved begjæring: 2 152,00 kroner
  • avholdt forretning: 11 377,00

Skriving av konkursvarsel: 1 025,- kroner