Tvangsauksjon, løsøre 

  • ved begjæring: 2 415,00 kroner
  • avholdt forretning: 5 865,00

Tvangsauksjon, fast eiendom

  • ved begjæring: 2415,00 kroner
  • avholdt forretning: 12 765,00

Skriving av konkursvarsel: 1 150,- kroner