Tvangsauksjon, løsøre 

  • ved begjæring: 2 461,00 kroner
  • avholdt forretning: 5 977,00

Tvangsauksjon, fast eiendom

  • ved begjæring: 2461,00 kroner
  • avholdt forretning: 13 009,00

Skriving av konkursvarsel: 1 172,- kroner