Eiendomsskatten er på 4,0 promille 

Bunnfradrag pr boenhet større enn 30 m² for boliger, og pr. boenhet for fritidsbolig settes til 30% av statlig takst.


Se denne nettsiden for utfyllende informasjon om beregning, lovverk med mer.