Eiendomsskatten er på 5,07 promille 

Eiendomsskattetaksten for din bolig = cirka verdi av boligen ved fritt salg. Fra denne eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag, som per i dag er 220 000,- pr. boenhet når boenheten er lik eller større enn 30 m2. Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.

Se denne nettsiden for utfyllende informasjon om beregning, lovverk med mer.