Priser utenom ordinær skoletid:

 • Gymnastikksal m. garderobe og dusj pr.time: 300,00 kroner
 • Svømmehall m. garderobe og dusj pr. time: Ingen utleie
 • Klasserom pr. time: 140,00 kroner
 • Øvrige rom pr. time: 170,00 kroner
 • Overnatting pr. person pr. døgn: 80,00 kroner
 • Datarom/auditorium: Etter avtale
 • Gratis utleie til foreninger mandag - torsdag

Ved Lovisenberg skole: 

 • Utleie av stor sal med garderobe (grendehuset): 390,00 kroner 
 • Utgifter til renhold, tilsyn og andre faktiske utgifter kommer i tillegg. 

Ved Ener ungdomsskole  - Hanna Winsnes 

 • Pr. time 260,00 kroner
 • Pr. dag 1 000,00 kroner