Priser utenom ordinær skoletid:

 • Gymnastikksal m. garderobe og dusj pr.time for lag/foreinger: 310,00 kroner (fredag - søndag)
 • Svømmehall m. garderobe og dusj pr. time ikke lag/foreninger: 105,00 kroner (mandag - torsdag)
 • Klasserom pr. time: 145,00 kroner
 • Øvrige rom pr. time: 175,00 kroner
 • Overnatting pr. person pr. døgn: 85,00 kroner
 • Datarom/auditorium: Etter avtale
 • Gratis utleie til foreninger mandag - torsdag

Ved Lovisenberg skole: 

 • Utleie av stor sal med garderobe (grendehuset): 400,00 kroner 
 • Utgifter til renhold, tilsyn og andre faktiske utgifter kommer i tillegg. 

Ved Ener ungdomsskole  - Hanna Winsnes 

 • Pr. time 265,00 kroner
 • Pr. dag 1 000,00 kroner

Ved Ajer ungdomsskole:

 • Auditorium, time: 200,00 kroner
 • Auditorium, dag: 1 000,00 kroner
 • Aula, tine: 300,00 kroner
 • Aula, dag: 1 500,00 kroner
 • Kantinekjøkken: 1 000,00 kroner