Betaling i barnehager innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Satsene samsvarer med Stortingets vedtatte makspris. Satsene er eksklusive matpenger.
 

  • Helukestilbud inntil 9 t/dag - 100 % plass - pris å betale: 2.910,00 kroner
  • Inntil 36 t/u (4 dg pr..uke) - 80 % plass - pris å betale: 2.620,00 kroner
  • Inntil 27 t/u (3 dg pr. uke) - 60 % plass - pris å betale: 2.040,00 kroner
  • Inntil 22,5 t/u (1/2 plass) - 50 % plass -  pris å betale: 1.750,00 kroner
  • Ved andre tilbud beregnes en prosentvis reduksjon i forhold til hel plass.

Spesifikasjon av matpenger:

  • Hel plass (4 - 5 dager) 190,00 kroner pr. mnd.
  • Halv plass (2 - 3 dager) 100,00 kroner pr. mnd.

Moderasjon:

  • Søskenmoderasjon 30 % til eldste barnet uavhengig av plasstr.
  • 50 % moderasjon til barn nr 3.
  • Ingen søskenmoderasjon mot skolefritidsordningen.