Betaling i skolefritidsordningene innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri.
  • 100 % plass - pris å betale: 2 750,00 kroner
  • 80 % plass -  pris å betale: 2 480,00 kroner
  • 60 % plass -  pris å betale: 1 930,00 kroner
  • 50 % plass -  pris å betale: 1 650,00 kroner
  • 40 % plass -  pris å betale: 1 380,00 kroner
I tillegg kommer matpenger.

Moderasjon: 
  • Søskenmoderasjon 30 %
  • Ingen søskenmoderasjon mot barnehage